Trở lại

VNPT tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn thực tập Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghệ và Học Viện BCVT

10/07/2020

Ngày 30/06/2020 và 01/07/2020 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT tham gia buổi lễ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho các bạn sinh viên năm cuối - Khoa CNTT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận các bạn sinh viên năm 3 - Khoa CNTT, ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội tham gia thực tập tại VNPT

Tại buổi tiếp nhận lần này, khoảng 150 bạn sinh viên năm 3 - Khoa CNTT, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội được tiếp nhận vào thực tập tại các đơn vị trong Tập đoàn VNPT và khoảng 400 bạn sinh viên năm cuối - Khoa CNTT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã được gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ các cơ hội nghề nghiệp và định hướng công việc cùng các anh/chị Lãnh đạo Tập đoàn.