Trở lại

An toàn thông tin

VNPT Long An
Số lượng: 1
Long An
Hạn nộp: 15/12/2021
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

- Đề xuất, triển khai các mô hình, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các sản phẩm dịch vụ của Công ty.
- Xây dựng các chính sách, quy trình, quy định về an toàn thông tin.
- Thực hiện dò tìm, khai thác, tấn công đánh giá lỗ hổng hệ thống, sản phẩm dịch vụ của công ty trước khi triển khai cung cấp cho khách hàng.
- Giám sát an ninh, xây dựng và quản lý các hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống các dịch vụ của Công ty.
- Quản lý, rà soát các vấn đề về an ninh, an toàn, bảo mật một cách định kỳ, giám sát, hỗ trợ các bộ phận liên quan khắc phục. Tư vấn hỗ trợ khách hàng trong các tình huống bị tấn công, dịch vụ gặp sự cố liên quan tới an ninh, an toàn, bảo mật…
- Xây dựng, bổ sung các quy trình vận hành khai thác; quy trình khắc phục xử lý sự cố, các quy trình kỹ thuật cho từng nghiệp vụ có công việc liên quan …; phối hợp tổ chức và xây dựng qui trình cung cấp dịch vụ.
- Xây dựng quy trình phát triển, quản trị dịch vụ, chính sách bảo mật cho các hệ thống dịch vụ và hạ tầng cung cấp dịch vụ của Công ty.
- Cập nhật thường xuyên các vấn đề an ninh bảo mật.
- Nguyên cứu các công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phục vụ đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống.
 

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT/ ATTT hoặc tương đương.
- Có kiến thức cơ bản về kiến trúc, lỗ hổng ATTT trên một trong các nền tảng sau web, ứng dụng desktop, hệ điều hành (Windows/Linux), network.
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực ATTT và an ninh mạng (nắm được các khái niệm, cơ chế và có thể triển khai, vận hành theo bài toán thực tế).
- Hiểu biết về các tiêu chuẩn an toàn thông tin: ISO 2700, PCI DSS…
- Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm công nghệ về an toàn thông tin như: tường lửa, phát hiện/ngăn chặn xâm nhập, quản trị sự cố an ninh, kiểm soát rò rỉ thông tin, các hệ thống kiểm soát truy cập, ngăn chặn phần mềm độc hại…
- Quốc tịch Việt Nam, có tuổi đời không quá 27 tuổi.
 

Phúc lợi
VNPT Long An