Trở lại

Automation Test

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Số lượng: 2
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2021
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Tham gia xây dựng quy trình Kiểm thử (test)

 • Lập Kế hoạch kiểm thử, thiết kế Test case

 • Thực hiện kiểm thử, log lỗi, theo dõi tiến độ fix bugs

 • Kiểm soát chất lượng các hệ thống phần mềm, dịch vụ

 • Tham gia xây dựng quy trình phát triển phần mềm, kiểm soát phần mềm đảm bảo theo quy trình

 • Đề xuất với các cấp lãnh đạo về việc cải tiến quy trình Test nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm

 • Nghiên cứu và triển khai áp dụng các công cụ phần mềm phục vụ Kiểm thử

Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương

 • Có kinh nghiệm làm việc với các test tool như: Jmeter, Selenium…

 • Có năng lực làm việc độc lập và theo nhóm;

 • Có chứng chỉ kiểm thử phần mềm như: ISTQB, CSTE

 • Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm từ 02 năm trở lên

 • Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí lập trình từ 02 năm trở lên

 • Có kinh nghiệm làm việc với các dự án theo quy trình CMMI, Agile/Scrum.

 • Có kinh nghiệm xây dựng quy trình Kiểm thử.

 • Ngoại ngữ:  Tiếng Anh chuyên ngành thành thạo

 

Phúc lợi
Công ty Công nghệ thông tin VNPT

Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tên viết tắt: VNPT-IT) được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các nhiệm vụ và nguồn lực công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn.

VNPT-IT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tích hợp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các khách hàng bên ngoài VNPT (bao gồm cả khách hàng Quốc tế).

VNPT-IT đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và Internet lớn nhất Việt Nam, từ đó mang sản phẩm - dịch vụ của chúng tôi đến với thị trường quốc tế. Để làm được điều này, VNPT-IT đề ra chiến lược phát triển xoay quanh 4 giá trị cốt lõi:

- Con người là chìa khóa
- Khách hàng là trung tâm
- Sáng tạo không ngừng
- Đối tác đáng tin cậy