Tập đoàn VNPT

Blockchain engineer

CNTT – phần mềm
Kỹ sư/ Chuyên viên
Hạn nhận hồ sơ: 31/08/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Công việc tương tự
VNPT Tuyển dụng
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
VNPT Tuyển dụng
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
VNPT Tuyển dụng
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
VNPT Tuyển dụng
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
VNPT Tuyển dụng
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Mô tả công việc
 • Xây dựng, phát triển Core và các sản phẩm Blockchain trên nền tảng Hyperledger/Etherium
 • Liên tục cập nhật, update sản phẩm đảm bảo tính ổn định, an toàn của hệ thống
Yêu Cầu Công Việc
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.
 • Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
 • Có khả năng thành thạo lập trình GoLang, Node.js, javascript, html
 • Biết sử dụng thành thạo ít nhất một công cụ lập trình thông dụng: Visual Studio, Eclipse,Netbean,…
 • Hiểu biết về web server như IIS, Apache Tomcat, Jboss,..
 • Hiểu biết về CSDL (SQL,MySQL,Oracle)
 • Khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề tốt và kiểm soát công việc, thời gian theo đúng tiến độ.
 • Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt. Say mê công việc.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm.
Phúc lợi
Công việc tương tự
VNPT Tuyển dụng
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
VNPT Tuyển dụng
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
VNPT Tuyển dụng
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
VNPT Tuyển dụng
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
VNPT Tuyển dụng
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Hỗ trợ trực tuyến