Trở lại

Tester/Automation Tester

Tổng Công ty Truyền Thông
Số lượng: 3
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2021
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Lên mục tiêu, chiến lược kiểm thử.
 • Lập kế hoạch kiểm thử.
 • Phân công, điều phối tester thực hiện kiểm thử trong dự án.
 • Thống nhất cấu trúc và thực thi môi trường kiểm thử.
 • Kiểm tra/đánh giá các tài liệu Test Cases được viết bởi các tester so với các tài liệu của dự án.
 • Hướng dẫn, giám sát quy trình kiểm thử từ phân tích, thiết kế, thực thi, thực hiện của các testcase, các bộ kiểm thử.
 • Theo dõi quản lý, giám version của các sản phẩm kiểm thử.
 • Viết báo cáo tổng hợp kết quá kiểm thử.
 • Đưa ra được các chỉ số phù hợp để đo lường kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm đủ điều kiện bàn giao.
 • Hướng dẫn đào tạo tester sử dụng các tool test.
 • Góp ý vào tài liệu phân tích yêu cầu của dự án.
 • Review các tài liệu của dự án khi trước khi bàn giao.
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc liên quan
 • Kinh nghiệm 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Tester
 • Am hiểu các quy trình phát triển phần mềm
 • Hiểu rõ các loại test, phương pháp test
 • Có khả nghiên cứu, phân tích yêu cầu hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ
 • Biết cài đặt môi trường test, thực hiện test, khả năng phán đoán và phân tích lỗi
 • Có khả năng viết tài liệu testcase/checklist/report
 • Có kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm
 • Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, chịu được áp lực cao
 • Nam/nữ, tuổi từ 22-30
Phúc lợi
Tổng Công ty Truyền Thông