Trở lại

Chuyên viên Phân tích dữ liệu

Ban KHDN
Số lượng: 2
Hà Nội
Hạn nộp: 30/07/2021
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

1. Quản trị dữ liệu: Chủ trì triển khai xây dựng, tiếp nhận CSDL khách hàng, các hệ thống quản trị dữ liệu KHDN

- Tham gia Xây dựng/tiếp nhận CSDL khách hàng, các hệ thống quản trị dữ liệu KHDN

- Đề xuất hệ thống, quy trình để quy tụ, kết nối dữ liệu từ các hệ thống khác nhau.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng công cụ phân tích, khuyến nghị về thu thập và phân tích dữ liệu

2. Phân tích, số hóa dữ liệu phục vụ tối ưu sản xuất kinh doanh

- Thực hiện phân tích, đánh giá dữ liệu theo yêu cầu điều hành và theo đơn đặt hàng của các đơn vị trong Ban để tối ưu hóa hoạt động SXKD

- Chủ trì lập đề bài về thu thập, phân tích dữ liệu khách hàng của VNPT

- Thực hiện phân tích để đánh giá hiệu quả, cảnh báo nguy cơ rủi rõ từ CSDL và theo yêu cầu, đề nghị, đơn đặt hàng của các đơn vị liên quan.

3. Xây dựng báo cáo định kì kết quả phân tích dữ liệu

- Báo cáo định kỳ theo yêu cầu quản trị và điều hành của TCT và Ban

- Đưa ra các khuyến nghị, dự báo, báo cáo phục vụ công tác quản trị, xây dựng chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh

Yêu cầu công việc
  • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, QTKD.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm phân tích dữ liệu
  • Biết và hiểu các sản phẩm, dịch vụ Viễn thông, công nghệ thông tin là lợi thế;
  • Hiểu rõ cấu trúc và sử dụng thành thạo phần mềm các trang web quản trị và phân tích dữ liệu
  • Có khả năng quản lý, phát triển mới các loại báo cáo tĩnh, báo cáo động và báo cáo phân tích hỗ trợ đội ngũ xây dựng, quản lý phát triển dịch vụ và điều hành bán hàng;
  • Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình dùng phân tích dữ nhiệu như Python/SQL/R…
  • Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc
  • Có khả năng tư duy số, Quản trị cơ sở dữ liệu số, phân tích dữ liệu số.
  • Cầu tiến, chủ động trong công việc, trung thực, tư duy nhanh nhậy, có khả năng làm việc độc lập
Phúc lợi
Ban KHDN