Trở lại

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Tổng Công ty Truyền Thông
Số lượng: 14
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/12/2022
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Thu thập, phân tích yêu cầu, đề xuất với khách hàng các giải pháp phù hợp;
 • Xây dựng các tính năng, giải pháp cho các sản phẩm, dịch vụ.  Lên ý tưởng, phân tích và xây dựng tài liệu nghiệp vụ, tài liệu mô tả chức năng, tài liệu yêu cầu người dùng và tài liệu triển khai xây dựng sản phẩm;
 • Tham gia thực hiện kiểm thử tính năng của ứng dụng, hệ thống ở góc độ người dùng cuối;
 • Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối và thực hiện việc đào tạo chuyển giao ứng dụng;
 • Phối hợp các bên liên quan thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục, quy trình liên quan đến dự án;
 • Tham gia vào quá trình Phát triển sản phẩm:
 • Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu, chủ động trao đổi thống nhất với các bên liên quan để hoàn thiện đặc tả (URD);
 • Thiết lập và xây dựng wireframe phù hợp với yêu cầu, trao đổi với các bên liên quan để hoàn thiện.;
 • Tổ chức họp thống nhất các bên liên quan để thống nhất quy trình nghiệp vụ/wireframe;
 • Hoàn thiện tài liệu đặc tả phần mềm (SRS);
 • Phối hợp xem xét testcase để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của testcase so với tài liệu;
 • Nghiệm thu sản phẩm do bộ phận Phát triển phần mềm bàn giao đảm bảo đúng yêu cầu nghiệp vụ.
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan
 • Có kiến thức và hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tài chính, viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử.
 • Tối thiểu 01 năm ở vị trí chuyên viên Phân tích nghiệp vụ, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực về tài chính số, trung gian thanh toán, viễn thông, công nghệ thông tin.
 • Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
 • Ưu tiên đối với ứng viên :
 • Có khả năng phân tích, xử lý vấn đề, diễn đạt vấn đề từ tổng quát đến cụ thể chi tiết mạch lạc, rõ ràng.
 • Có tư duy logic tốt, nhanh nhạy
 • Chủ động, trách nhiệm cao với công việc, thái độ làm việc tích cực
 • Chịu khó học hỏi, tìm tòi
 • Tác phong chuyên nghiệp, giao tiếp tốt.
 • Yêu cầu khác: Có thể đi công tác
Phúc lợi
Tổng Công ty Truyền Thông