Trở lại

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ- Trung tâm Chuyển đổi số

Tổng công ty Hạ tầng mạng
Số lượng: 2
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2022
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Khảo sát, tư vấn, phân tích yêu cầu các đơn vị, xây dựng đầu bài nghiệp vụ cho sản phẩm/dịch vụ CNTT/chuyển đổi số phụ trách.
 • Truyền đạt chính xác nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án phát triển phần mềm về yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng.
 • Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (usecase); thiết kế giao diện mẫu (prototype).
 • Tổ chức tài liệu hóa hướng dẫn, thực hiện đào tạo, chuyển giao sản phẩm phần mềm cũng như hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra.
 • Phối hợp thực hiện kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm.
 • Triển khai hệ thống quy trình và các hệ thống quản lý phát triển phần mềm.
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy nhóm chuyên ngành CNTT, Điện tử - Viễn thông hoặc nhóm chuyên ngành khác CNTT nhưng học từ 80 tín chỉ CNTT trở lên trong thời gian học Đại học
 • Kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc tại vị trí phân tích nghiệp vụ hoặc tương đương
 • Nắm rõ các quy trình trình phát triển phần mềm
 • Giao tiếp tốt, quản lý công việc hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm
 • Ưu tiên
  • Có kinh nghiệm về việc xây dựng quy trình: BPMN, UML
  • Có kinh nghiệm về tiếp nhận và quản lý yêu cầu nghiệp vụ
  • Có kinh nghiệm về phân tích yêu cầu, phân tích ảnh hưởng và phân tích khác biệt (Gap analysis)
  • Có kinh nghiệm xây dựng wireframe, mockup cho các chức năng hệ thống
  • Có kinh nghiệm về sử dụng và đặc tả use cases/user story
  • Có kiến thức về Agile/Waterfall và các mô hình phổ biến như Scrum, Kanban...
  • Có kỹ năng phỏng vấn người dùng, giao tiếp với các nhóm khác nhau (nghiệp vụ, developer, tester...)
  • Có chứng chỉ ECBA, CCBA, CBAP.
Phúc lợi
Tổng công ty Hạ tầng mạng

Tổng Công ty Hạ tầng mạng (tên gọi tắt VNPT-Net) là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2015của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN), bộ phận quản lý và điều hành viễn thông của Tập đoàn, bộ phận hạ tầng của các đơn vị Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone), Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I), vệ tinh Vinasat 1, 2 và hạ tầng kỹ thuật của các Trung tâm Chuyển mạch Truyền dẫn thuộc 63 viễn thông tỉnh thành phố.