Trở lại

Chuyên viên phát triển kênh - Dịch vụ Tài chính số

Tổng Công ty Truyền Thông
Số lượng: 3
Hà Nội
Hạn nộp: 31/07/2021
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Phân tích thị trường, tìm kiếm đối tác sử dụng dịch vụ thanh toán
 • Liên hệ, làm việc với đối tác để giới thiệu, tư vấn và đề xuất phương án hợp tác.
 • Thẩm định hồ sơ kết nối dịch vụ.
 • Soạn thảo các hợp đồng hợp tác với các đối tác, các văn bản, công văn trao đổi với đối tác.
 • Xúc tiến ký kết hợp đồng hợp tác.
 • Phối hợp nội bộ và các bên liên quan (đối tác, ngân hàng) để việc kết nối dịch vụ thành công.
 • Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa công ty và đối tác doanh nghiệp.
 • Tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình đối tác sử dụng dịch vụ
 • Lập các báo cáo đánh giá hiệu quả kinh doanh, phân tích thị trường, dịch vụ liên quan.
 • Phối hợp với bộ phận Marketing thực hiện các chương trình PR, quảng bá hình ảnh thương hiệu.
 • Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động thúc đẩy doanh số theo khu vực được giao.
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty và Trưởng Bộ phận.
 • Cơ chế, chính sách nội bộ: Phối hợp các ban chức năng Tập đoàn, Tổng Công ty xây dưng phương án và trình xin các cơ chế nội bộ để triển khai phát triển Merchant, thu hộ cước VNPT
Yêu cầu công việc
  • Ứng viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành CNTT, ĐTVT, kinh tế, tài chính trong và ngoài nước.
  • Ứng viên có kinh nghiệm: Đã từng làm việc ở Bank, TGTT trong Dự án hợp tác TGTT-Ngân hàng.
  • Ứng viên chưa có kinh nghiệm: Ưu tiên Nam, tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, Kinh tế, có lợi thế Ngoại hình, có khả năng thuyết trình, hoạt ngôn
  • Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở các Trung gian thanh toán lớn, có tên tuổi trên thị trường.
Phúc lợi
Tổng Công ty Truyền Thông