Trở lại

Chuyên viên Quản lý dự án

Tổng Công ty Truyền Thông
Số lượng: 3
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2022
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Xác định phạm vi của dự án bao gồm việc xác định và liệt kê danh sách các mục tiêu dự án cụ thể, khả năng cung cấp, tính năng, chức năng, nhiệm vụ, thời hạn và chi phí triển khai dự án
 • Dựa trên phạm vi và các mục tiêu của dự án, xây dựng kế hoạch dự án chi tiết, đặt ưu tiên và mục tiêu cụ thể cho dự án.
 • Quản lý nguồn lực tham gia dự án, đảm bảo các nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch
 • Quản lý các thay đổi trong dự án và đánh giá rủi ro có thể có trong quá trình triển khai dự án để đáp ứng các mục tiêu của dự án
 • Định kỳ phân tích, đánh giá và báo cáo tiến độ dự án, xây dựng và đề xuất các giải pháp để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đề ra
 • Quản lý, cập nhật toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án
 • Phối hợp các bên liên quan tiến hành nghiệm thu dự án
 • Phối hợp các bên liên quan thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục, chính sách, quy định, quy trình liên quan đến dự án
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc liên quan.
 • Yêu cầu về kỹ năng:

+ Có kiến thức và hiểu biết về quy trình phát triển sản phẩm, vòng đời phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tài chính, viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử.

+ Có khả năng phân tích, xử lý vấn đề, diễn đạt vấn đề từ tổng quát đến cụ thể chi tiết mạch lạc, rõ ràng

+ Có tư duy logic tốt, nhanh nhạy

+ Khả năng lập, điều hành thực hiện và kiểm soát kế hoạch

+ Tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu

+ Giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống

 • Yêu cầu về kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan:
 • + Tối thiểu 01 năm ở vị trí chuyên viên Quản lý dự án, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực về tài chính số, trung gian thanh toán, viễn thông, công nghệ thông tin.

+ Có kinh nghiệm triển khai dự án theo phương thức Agile/Scrum

+ Thành thạo ít nhất một phương thức ước tính phát triển phầm mềm

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý dự án

 • Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
 • Ưu tiên đối với ứng viên có các kỹ năng/ chuyên môn nghiệp vụ:
 • Ưu tiên có chứng chỉ quốc tế về Quản lý dự án PMP / PRINCE2
 • Chủ động, trách nhiệm cao với công việc, thái độ làm việc tích cực
 • Chịu khó học hỏi, tìm tòi
 • Tác phong chuyên nghiệp, giao tiếp tốt.
 • Yêu cầu khác: Có thể đi công tác
Phúc lợi
Tổng Công ty Truyền Thông