Trở lại

Đánh giá và kiểm thử ATTT (An toàn thông tin)

Tổng công ty Hạ tầng mạng
Số lượng: 4
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2021
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Thực hiện rà quét, đánh giá ATTT định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất.
 • Xây dựng kế hoạch, kịch bản và tiến hành kiểm thử tấn công ATTT cho các hệ thống theo các phương thức: Blackbox, Whitebox, Greybox, kiểm thử khả năng bị tấn công từ bên ngoài, kiểm thử khả năng bị tấn công từ bên trong.
 • Tư vấn, đánh giá và đưa ra các yêu cầu ATTT cho các hệ thống ứng dụng, các hệ thống hạ tầng, dự án trước khi đưa vào môi trường sử dụng. Đề xuất kiến trúc, mô hình ATTT và các biện pháp bảo vệ phù hợp với từng thành phần và tổng thể hệ thống.
 • Đề xuất các giải pháp, thiết kế ATTT đảm bảo an toàn cho hệ thống.
 • Cập nhật, phân tích các điểm yếu, lỗ hổng ATTT mới, đánh giá ảnh hưởng đối với hệ thống của tổ chức.
 • Định kỳ phối hợp với bộ phận kiểm soát tuân thủ, quản lý rủi RO trong việc đánh giá mức độ tuân thủ của các hệ thống theo chính sách, quy định, tiêu chuẩn, quy trình, checklist đã Đề ra.
 • Cập nhật, nghiên cứu các phương thức tấn công, đánh giá và đưa ra các giải pháp, khuyến nghị khắc phục phù hợp. Xác định xu hướng, thách thức ATTT trong tương lai gần.
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ĐTVT/CNTT/Toán Tin/An ninh mạng/An ninh thông tin trong nước hoặc chuyên ngành CNTT tại các trường trên thế giới, phù hợp vị trí tuyển dụng;
 • Yêu cầu ứng viên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá, kiểm thử an toàn thông tin, an ninh ứng dụng phần mềm.
 • Đối với các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (Telco): ưu tiên ứng viên đã từng triển khai các công tác đảm bảo ATTT/ANM hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ ATTT cho khách hàng.
 •  
 • Hiểu biết chuyên sâu về các hình thức đánh giá và kiểm thử ATTT.
 • Có kiến thức về bảo mật mạng, bảo mật hệ thống máy chủ, bảo mật ứng dụng, lỗ hổng ATTT, tấn công khai thác lỗ hổng ATTT.
 • Có kiến thức phân tích điều tra xử lý mã độc, kỹ thuật dịch ngược; audit/pentest các hệ thống.
 • Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình Python, Php, Java, C#, C/C++
 • Có các chứng chỉ về bảo mật như CCNP security, Security +, CEH, MCSA, MCSE … là một lợi thế.
 • Giao tiếp tốt, quản lý công việc hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ uy tín về đánh giá, kiểm thử ATTT (CEH, Offensive Security, ECSA/LPT, SANS, GIAC…); chứng chỉ về quản trị mạng quốc tế như CCNA, CCNP, JNCIA, JNCIP…
Phúc lợi
Tổng công ty Hạ tầng mạng

Tổng Công ty Hạ tầng mạng (tên gọi tắt VNPT-Net) là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2015của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN), bộ phận quản lý và điều hành viễn thông của Tập đoàn, bộ phận hạ tầng của các đơn vị Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone), Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I), vệ tinh Vinasat 1, 2 và hạ tầng kỹ thuật của các Trung tâm Chuyển mạch Truyền dẫn thuộc 63 viễn thông tỉnh thành phố.