Trở lại

Data Engineer

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Số lượng: 2
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2023
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

1. Nghiên cứu và phát triển Bigdata

 • Nghiên cứu, tối ưu và phát triển thuật toán  trên các nền tảng công nghệ BigData như: Hadoop, HBase, Spark, Kafka, Elasticsearch, Hive…
 • Làm việc với các công cụ xử lý dữ liệu như Spark, PySpark
 • Làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, NoSQL như: MySQL, Hive, Presto, Hbase, Cassandra

2. Sản xuất & cung cấp sản phẩm phần mềm

 • Làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, NoSQL như: MySQL, Hive, Presto, Hbase, Cassandra
 • Đảm bảo và hỗ trợ kiến trúc dữ liệu được sử dụng bởi Data Scientist và Data Analyst. 
 • Làm việc với các công cụ xử lý dữ liệu như Spark, PySpark,
 • Phát triển DWH, Datalake, lakehouse dựa trên  các nền tảng: Hadoop, Apache Hudi, Iceberg, DeltaLake.

3. Các nhiệm vụ khác được phân công

Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính....hoặc các chuyên ngành tương đương                     
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về phát triển hệ thống Bigdata
 • Có kiến thức chuyên sâu về lập trình, sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình như Python, Java, Scala …, có kiến thức về cấu trúc dữ liệu, giải thuật.
 • Có kiến thức về các toán  trên các nền tảng công nghệ dữ liệu lớn BigData như: Hadoop, HBase, Spark, Kafka, Elasticsearch, Hive…
 • Làm việc với các công cụ xử lý dữ liệu như Spark, PySpark
 • Làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, NoSQL như: MySQL, Hive, Presto, Hbase, Cassandra
Phúc lợi
Công ty Công nghệ thông tin VNPT

Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tên viết tắt: VNPT-IT) được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các nhiệm vụ và nguồn lực công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn.

VNPT-IT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tích hợp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các khách hàng bên ngoài VNPT (bao gồm cả khách hàng Quốc tế).

VNPT-IT đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và Internet lớn nhất Việt Nam, từ đó mang sản phẩm - dịch vụ của chúng tôi đến với thị trường quốc tế. Để làm được điều này, VNPT-IT đề ra chiến lược phát triển xoay quanh 4 giá trị cốt lõi:

- Con người là chìa khóa
- Khách hàng là trung tâm
- Sáng tạo không ngừng
- Đối tác đáng tin cậy