Trở lại

Kiến trúc sư giải pháp

Tổng Công ty Truyền Thông
Số lượng: 3
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/12/2022
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
  • Nghiên cứu và thử nghiệm những kiến trúc hệ thống mới, open source, nhằm giải quyết những bài toán do Công ty, Tổng công ty đặt ra.
  • Triển khai những kiến trúc hệ thống trong những sản phẩm thực tế, tối ưu để hệ thống đạt hiệu quả cao, ổn định.
  • Lên kế hoạch và thực hiện triển khai thử nghiệm những kiến trúc hệ thống mới  và đánh giá tính khả thi, khả năng áp dụng.
  • Tích hợp kết quả  mới vào hiện thực hóa trong các sản phẩm của Công ty, Tổng công ty. 
  • Thử nghiệm và đánh giá  hệ thống đối với những sản phẩm, công nghệ hợp tác với nhà cung cấp bên ngoài.
Yêu cầu công việc
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT, toán tin (và tương đương)
  • Có tư duy logic tốt, nắm bắt vấn đề nhanh.
  • Hiểu biết và làm việc thành thạo trên môi trường Linux, Window
  • Có hiểu biết cơ bản về network
  • Có hiểu biết về các nền tảng Kubernetes, Docker, DevOps...
  • Có am hiểu sâu sắc về kiến trúc Micro service, MVC, Pattern design..
  • Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ Java, C#, C/C++, Python.
  • Thành thạo truy vấn cơ sở dữ liệu, và thành thạo ít nhất một trong các database Oracle, MS SQL, MySQL, MongoDB, Hadoop, Hbase, Cassandra, Spark.
Phúc lợi
Tổng Công ty Truyền Thông