Trở lại

Kỹ sư dữ liệu

Tổng Công ty Truyền Thông
Số lượng: 32
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2021
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
  • Thiết kế và xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Big Data với kiến trúc tối ưu bài toán đặt ra.
  • Lập trình thao tác với nhiều hệ cơ sở dữ liệu khác nhau như Spark, Hadoop, Cassandra, Hbase, Oracle, MongoDB, Mysql.
  • Lập trình các thuật toán thao tác với dữ liệu, phân tích dữ liệu.
  • Có khả năng đánh giá, xây dựng giải pháp, cài đặt và triển khai các phần mềm nền tảng theo kiến trúc.
Yêu cầu công việc
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT/ĐTVT
  • Có tư duy logic tốt, nắm bắt vấn đề nhanh,  khả năng phân tích
  • Thành thạo lập trình hướng đối tượng, hiểu biết sâu về nền tảng và kỹ năng lập trình song song, phân tán.
  • Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ Java, C#, C/C++, Python.
  • Thành thạo truy vấn cơ sở dữ liệu, và thành thạo ít nhất một trong các database Oracle, MS SQL, MySQL, MongoDB, Hadoop, Hbase, Cassandra, Spark.
Phúc lợi
Tổng Công ty Truyền Thông