Trở lại

Kỹ sư lập trình Java

Tổng Công ty Truyền Thông
Số lượng: 37
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/12/2023
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Xây dựng phát triển các tính năng, nghiệp vụ cho hệ thống SMP, Chuyển đổi số, RIMS, IPCC Report…
 • Thực hiện phát triển phần mềm theo đúng quy trình Agile Scrum 
Yêu cầu công việc
  • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
  • Lập trình thành thạo Java
  • Có kiến thức về Java Core và framework như Spring, Hibernate, JSF…
  • Có kinh nghiệm với HTML, CSS, Javascript, Web Socket… và các công nghệ liên quan tới web
  • Có kiến thức và kinh nghiệm về CSDL Oracle hoặc MySQL
  • Có kỹ năng phân tích yêu cầu hệ thống
  • Có kỹ năng làm việc nhóm 
  • Có kiến thức về mạng viễn thông
  •  

    

Phúc lợi
Tổng Công ty Truyền Thông