Trở lại

Kỹ sư lập trình

VNPT Hà Nội
Số lượng: 17
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2023
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

- Các nhiệm vụ chính:

+ Tiếp nhận yêu cầu về chức năng, nội dung của phần mềm/ứng dụng. Phân tích, đánh giá, tư vấn, đề xuất phương án xây dựng, phát triển phần mềm/ứng dụng;

+ Thực hiện kiểm thử và sửa, tiếp nhận ý kiến của bộ phận kiểm thử, liên quan khác để điều chỉnh, bổ sung đến khi phần mềm/ứng dụng được hoàn thiện;

+ Giám sát và kiểm tra hệ thống và các thành phần liên quan để phát hiện các sự cố tiềm ấn, đưa ra giải pháp kịp thời để ngăn chặn và xử lý;

+ Quản lý phần mềm/ứng dụng, hỗ trợ xử lý sự cố phần mềm/ứng dụng.

- Các nhiệm vụ khác:

+ Các công việc khác  theo sự phân công của người quản lý.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (hệ đào tạo tập trung) chuyên ngành CNTT phù hợp với vị trí công việc hoặc nhóm chuyên ngành khác CNTT nhưng học từ 80 tín chỉ CNTT trở lên trong thời gian học đại học.

- Có độ tuổi không quá 27 tuổi hoặc không quá 30 tuổi đối với các ứng viên có tối thiểu 05 năm gần nhất làm việc tại vị trí công việc tuyển dụng.

- Ưu tiên các ứng viên có các kỹ năng/kinh nghiệm sau:

     + Thành thạo C#, ASP.Net và Entity Framework;

    + Có kiến thức về cơ sở dữ liệu, lập trình, thiết kế hệ thống, an toàn bảo mật (đã học các khoá về ATBM như CEH, CHFI,..);

   + Có kinh nghiệm lập trình phần mềm trong các công ty phần mềm.

Phúc lợi
VNPT Hà Nội