Trở lại

Kỹ sư lập trình Mobile - Android

Tổng Công ty Truyền Thông
Số lượng: 4
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2023
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
  • Phát triển các ứng dụng sản phẩm dịch vụ trên các nền tảng Android như: app truyền hình MyTV (gồm cả Android TV và Mobile), app ngân hàng số VNPTPay, các ứng dụng dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ số của VNPT
  • Thực hiện phát triển phần mềm theo đúng quy trình Agile Scrum 
Yêu cầu công việc
 •  

 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.
 • Lập trình thành thạo Android bằng ngôn ngữ native các nền tảng (JAVA, Kotlin)
 • Có kinh nghiệm với Web Service, Web Socket, REST API… và các công nghệ liên quan tới lập trình client
 • Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng OOP, mô hình phát triển phần mềm MVC/MVP/MVVM
 • Sử dụng thành thạo Git/SVN
 • Am hiểu các lĩnh vực về công nghệ truyền hình là lợi thế
 • Có kinh nghiệm làm việc với 3rd party libraries Andoird
 • Có kỹ năng phân tích yêu cầu hệ thống
 • Có kỹ năng làm việc nhóm 
Phúc lợi
Tổng Công ty Truyền Thông