Trở lại

Kỹ sư lập trình Web Full Stack

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Số lượng: 2
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2021
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Phát triển các module liên quan đến web cho các sản phẩm của trung tâm
 • Nghiên cứu, tối ưu và cải tiến sản phẩm
 • Tham gia đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho các nhân viên phòng Công nghệ đột phá
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT,... hoặc các chuyên ngành tương đương
 •  2 năm kinh nghiệm về phát triển phần mềm
 • Thành thạo về lập trình OOP, phát triển ứng dụng web
 • Thành thạo về viết truy vấn và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 
 • Thành thạo HTML5, CSS3, Boostrap, JavaScript, Responsive
 • Thành thạo về backend viết bằng một trong: NodeJS, Python, Php
 • Thành thạo về frontend viết bằng một trong: ReactJS, AngularJS

 

Phúc lợi
Công ty Công nghệ thông tin VNPT

Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tên viết tắt: VNPT-IT) được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các nhiệm vụ và nguồn lực công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn.

VNPT-IT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tích hợp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các khách hàng bên ngoài VNPT (bao gồm cả khách hàng Quốc tế).

VNPT-IT đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và Internet lớn nhất Việt Nam, từ đó mang sản phẩm - dịch vụ của chúng tôi đến với thị trường quốc tế. Để làm được điều này, VNPT-IT đề ra chiến lược phát triển xoay quanh 4 giá trị cốt lõi:

- Con người là chìa khóa
- Khách hàng là trung tâm
- Sáng tạo không ngừng
- Đối tác đáng tin cậy