Trở lại

Kỹ sư Phân tích dữ liệu

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Số lượng: 2
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2023
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

1. Nghiên cứu & phát triển

 • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyên môn, công nghệ được giao.
 • Áp dụng công nghệ, kỹ thuật cho sản phẩm dịch vụ cung cấp
 • Làm đề tài, sáng kiến theo các đợt phát động của tập đoàn, tổng công ty và công ty
 • Tham gia các hoạt động đào tạo và tự đào tạo theo yêu cầu

2. Sản xuất & cung cấp sản phẩm phần mềm

 • Làm cầu nối giữa đơn vị nghiệp vụ và đơn vị kỹ thuật để "translate" ngôn ngữ nghiệp vụ sang ngôn ngữ kỹ thuật
 • Tìm hiểu bài toán (Business Understanding): Khảo sát, phối hợp với BA (phân tích nghiệp vụ) và lên đề xuất giải pháp cho bài toán phân tích.
 • Tìm hiểu dữ liệu (Data Understanding): Tìm hiểu ý nghĩa các trường dữ liệu hiện có để đưa làm đầu vào của bài toán; Thu thập, tổng hợp thêm các thuộc tính đặc trưng phục vụ cho đầu vào bài toán.
 • Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning): Loại bỏ phần tử ngoại lai, thêm các giá trị bị thiếu, sửa các giá trị bị sai trong dữ liệu, dữ liệu không đúng format (Date, String, Number, v.v)
 • Tích hợp dữ liệu (Data Integration): Dữ liệu từ nhiều nguồn do đó có thể bị trùng lặp dữ liệu.
 • Biến đổi dữ liệu (Data Transformation): Tổng hợp và biến đổi dữ liệu để đưa ra các thuộc tính mới.
 • Nghiên cứu và thực hiện phân tích mô tả (Descriptive Analysis); phân tích dự đoán (Predictive Analytics)
 • Trực quan hóa kết quả phân tích

3. Tổ chức thực hiện các công việc

 • Làm việc với đội ngũ quản lý để hiều các yêu cầu kinh doanh. Làm cầu nối giữa đơn vị nghiệp vụ và đơn vị kỹ thuật để "translate" ngôn ngữ nghiệp vụ sang ngôn ngữ kỹ thuật.
 • Hoàn thành công việc theo kế hoạch và phạm vi được giao của cá nhân
 • Chủ động xác định những vấn đề phát sinh và báo cáo kịp thời lên cấp trên.

4. Hỗ trợ vận hành, khai thác và xử lý sự cố dịch vụ theo phân công của công ty

 • Xây dựng các tài liệu về giải pháp, công nghệ công tác tư vấn, hỗ trợ tiếp thị bán hàng.
 • Nghiên cứu và xây dựng các gói giải pháp, dịch vụ

5. Các nhiệm vụ khác theo phân công

Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khoa học dữ liệu, khoa học máy tính, CNTT, kinh tế tài chính, toán học ứng dụng, điện tử viễn thông hoặc liên quan kiến thức về xác suất thống kê, đại số tuyến tính, giải tích

 • Từ 1 năm kinh nghiệm về phát triển hệ thống Bigdata hoặc phân tích dữ liệu

 • Kiến thức về phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA); hiểu biết về một hoặc nhiều công nghệ và nền tảng như : AI, Data Analytics, Data Warehouse

 • Kiến thức về trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization)

 • Kiến thức về các loại CSDL (RDBMS, Graph Databases, NoSQL Products, ...)

 • Kiến thức về xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, Elastic

 • Search, v.v)

 • Kỹ năng sử dụng SQL, các công cụ trực quan hóa dữ liệu (Tableau, QLikView,

 • PowerBI, v.v)

 • Kinh nghiệm xử lý dữ liệu bằng các công cụ ETL (Extract – Transform – Load): IBM DataStage, Orace Data Integrator (ODI), Pentaho Data Integrator (Spoon), Talend Open Studio,...

 • Có khả năng nghiên cứu các công nghệ mới; giải quyết các vấn đề khó trong phát triển phần mềm; đào tạo cho các thành viên mới

Phúc lợi
Công ty Công nghệ thông tin VNPT

Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tên viết tắt: VNPT-IT) được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các nhiệm vụ và nguồn lực công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn.

VNPT-IT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tích hợp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các khách hàng bên ngoài VNPT (bao gồm cả khách hàng Quốc tế).

VNPT-IT đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và Internet lớn nhất Việt Nam, từ đó mang sản phẩm - dịch vụ của chúng tôi đến với thị trường quốc tế. Để làm được điều này, VNPT-IT đề ra chiến lược phát triển xoay quanh 4 giá trị cốt lõi:

- Con người là chìa khóa
- Khách hàng là trung tâm
- Sáng tạo không ngừng
- Đối tác đáng tin cậy