Trở lại

Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm (QA)

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Số lượng: 4
Hà Nội, Đà Nẵng
Hạn nộp: 31/12/2023
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

1. Xây dựng, cải tiến bộ quy trình của Trung tâm

 • Xây dựng, cập nhật khung quản lý chất lượng cho Trung tâm
 • Đề xuất, xây dựng các quy định, quy trình của Trung tâm cần xây dựng
 • Phối hợp với các phòng trong Trung tâm và các đơn vị ngoài xây dựng bộ quy trình cho Trung tâm (Quy trình, Hướng dẫn, Biểu mẫu, Checklist)
 • Lập kế hoạch xây dựng bộ quy trình
 • Trực tiếp tham gia đánh giá chất lượng, giám sát các công đoạn sản xuất sản phẩm theo quy trình, quy định của Công ty.
 • Tổng hợp báo cáo Service Request (SR), sự cố (Incident) của Trung tâm, điều phối về các bộ phận liên quan để xử lý. 

2. Triển khai, giám sát, đảm bảo chất lượng

 • Đề xuất cải tiến, sửa đổi cần thiết phát sinh từ các vấn đề chất lượng của các phòng phần mềm.
 • Thực hiện đánh giá việc tuân thủ quy trình chất lượng theo các tiêu chuẩn Trung tâm đang áp dụng

3. Xây dựng, cải tiến bộ chỉ tiêu đo lường BSC/KPI của Trung tâm

 • Nghiên cứu các quy định, hướng dẫn bộ chỉ tiêu BSC/KPI của Tập đoàn VNPT, Công ty VNPT-IT
 • Nghiên cứu, xây dựng, cập nhật bộ chỉ tiêu KPI của Trung tâm
 • Xây dựng phương án thẩm định kết quả, đánh giá, đo lường các chỉ số KPI của các phòng

4. Thực hiện đánh giá, đo lường chỉ tiêu KPI

 • Lập kế hoạch đo lường các chỉ tiêu KPI của các phòng
 • Lập báo cáo đo lường các chi tiêu KPI của các phòng

5. Quản trị rủi ro

 • Nghiên cứu tài liệu QTRR doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT
 • Xây dựng mẫu Hồ sơ rủi ro của Trung tâm và hướng dẫn các đơn vị xây dựng phiếu rủi ro
 • Tổ chức các cuộc họp định kỳ trong nội bộ Phòng để nhận diện, đánh giá sự thay đổi.
 • Cập nhật rủi ro tại Hồ sơ rủi ro của Trung tâm

6. Bản quyền, Sở hữu trí tuệ

 • Nghiên cứu luật sở hữu trí tuệ sản phẩm, dịch vụ phần mềm
 • Nghiên cứu quy định bản quyền phần mềm
 • Xây dựng hồ sơ mẫu đăng ký bản quyền sản phẩm, dịch vụ phần mềm

7. Tiêu chuẩn, Hợp chuẩn

 • Nghiên cứu tiêu chuẩn sản phẩm, dịch vụ phần mềm do Bộ TT&TT ban hành
 • Nghiên cứu quy định, hồ sơ hợp chuẩn và xây dựng bộ hồ sơ hợp chuẩn
 • Xây dựng lộ trình đáp ứng tiêu chuẩn phần mềm và giám sát triển khai
 • Xây dựng phương án đánh giá sản phẩm, dịch vụ phần mềm
 • Hướng dẫn, triển khai việc hợp chuẩn các phần mềm của Trung tâm

8. Các nhiệm vụ khác được phân công

Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.
 • Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt. Say mê công việc. Có khả năng làm độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Quản lý chất lượng trong các công ty phần mềm
 • Hiểu biết và có kiến thức chuyên ngành về CNTT, QA, QC
 • Hiểu biết và có kiến thức kiểm định sản phẩm, kiểm tra giám sát các hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ CNTT.
 • Hiểu biết và có kiến thức về Quản trị rủi ro doanh nghiệp 
 • Hiểu biết về các công nghệ, quy trình phát triển phần mềm đang ứng dụng rộng rãi.
 • Hiểu biết, cập nhật các công cụ quản lý chất lượng phần mềm
Phúc lợi
Công ty Công nghệ thông tin VNPT

Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tên viết tắt: VNPT-IT) được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các nhiệm vụ và nguồn lực công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn.

VNPT-IT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tích hợp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các khách hàng bên ngoài VNPT (bao gồm cả khách hàng Quốc tế).

VNPT-IT đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và Internet lớn nhất Việt Nam, từ đó mang sản phẩm - dịch vụ của chúng tôi đến với thị trường quốc tế. Để làm được điều này, VNPT-IT đề ra chiến lược phát triển xoay quanh 4 giá trị cốt lõi:

- Con người là chìa khóa
- Khách hàng là trung tâm
- Sáng tạo không ngừng
- Đối tác đáng tin cậy