Kỹ sư Quản trị hệ thống
Tổng Công ty Truyền Thông
Mức lương: 300 - 400 Triệu VNĐ/Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Mô tả công việc

Thực hiện Giám sát, vận hành các hệ thống máy chủ, nghiên cứu phát triển các công cụ mới trong việc giám sát hệ thống.

  • Làm việc tr&eci