Trở lại

Kỹ sư viễn thông (Vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật)

VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
Số lượng: 5
TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/12/2023
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
  • Quản lý, vận hành khai thác, bảo trì bảo dưỡng, xử lý sự cố các hệ thống băng rộng, di động.
  • Xây dựng phương án tối ưu hóa mạng băng rộng; Xây dựng các phương án đảm bảo ATTT, an toàn mạng lưới và chất lượng mạng nội vi.
  • Đảm bảo chất lượng dịch vụ QoS và trải nghiệm khách hàng QoE.
Yêu cầu công việc
  • Tốt nghiệp Đại học nhóm chuyên ngành CNTT hoặc nhóm chuyên ngành Điện tử - Viễn thông, Toán tin, hệ chính quy (hệ đào tạo tập trung. Ưu tiên có một trong các chứng chỉ CNTT theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Có kiến thức về vận hành khai thác, ứng cứu thông tin, bảo trì bảo dưỡng thiết bị Access, quản lý BTS/IBS và thiết bị phụ trợ.
  • Có kiến thức, kỹ năng phân tích và xử lý số liệu.
  • Sử dụng thành thạo Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint.
  • Có khả năng sử dụng 1 ngôn ngữ lập trình.
Phúc lợi
VNPT Thành phố Hồ Chí Minh