Trở lại

Kỹ thuật địa bàn (Kỹ thuật viễn thông)

VNPT Hậu Giang
Số lượng: 2
Hậu Giang
Hạn nộp: 31/12/2022
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Triển khai các công việc trên mạng ngoại vi bao gồm: Giám sát chất lượng, vận hành, khai thác bảo dưỡng; ứng cứu xử lý sự cố; tham gia lắp đặt các phần tử mạng ngoại vi.
 • Lắp đặt, khai báo cài đặt dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin.
 • Sữa chữa, xử lý sự cố, đảm bảo chất lượng dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin cung cấp cho khách hàng.
 • Tư vấn phát triển, lắp đặt dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin, hỗ trợ sửa chữa thiết bị đầu cuối cho khách hàng.
 • Tham gia xử lý phản ánh khách hàng (kiểm tra, xác nhận phản ánh khách hàng, đo kiểm hiện trường phản ánh khách hàng, xử lý phản ánh khách hàng hoặc chuyển tiếp cho Trung tâm Điều hành thông tin).
 • Quản lý về kỹ thuật các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin cung cấp cho khách hàng.
 • Phối hợp với bộ phận kinh doanh thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành CNTT hoặc tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Điện tử - Viễn thông, Toán tin. (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong thời gian chờ nhận bằng Đại học)

 • Có kinh nghiệm lắp đặt, dịch chuyển, ứng cứu, sửa chữa, xử lý sự cố các thiết bị, dịch vụ VT- CNTT liên quan.
 • Có kỹ năng triển khai, giám sát, vận hành bảo dưỡng, đảm bảo chất lượng đối với hạ tầng kỹ thuật, mạng ngoại vi, mạng di động.
 • Có kỹ năng tương tác, xử lý phản ánh của khách hàng.
 • Ưu tiên đối với ứng viên có các kỹ năng/ chuyên môn nghiệp vụ
 • Có kinh nghiệm về kỹ thuật viễn thông;
 • Đã từng tham gia các dự án về viễn thông, CNTT;
 • Có đủ điều kiện về sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu công việc.

 • Có kỹ năng giao tiếp tốt.

 • Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, có kỹ năng làm việc nhóm.

 • Độ tuổi:  Không quá 27 tuổi;
Phúc lợi
VNPT Hậu Giang