Trở lại

Lao động kỹ thuật viễn thông (vị trí Vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật)

VNPT Hà Nội
Số lượng: 2
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2023
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

- Quản lý, vận hành khai thác, xử lý sự cố các hệ thống mạng băng rộng, di động;

- Thực hiện bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ (hoặc thực hiện giám sát nếu thuê ngoài) … tại các tổng đài nhà trạm, CSHT trạm BTS, mạng ngoại vi thuộc Nhóm quản lý;

- Thi công các công trình nâng cấp, sửa chữa, tu bổ, thanh thải, hợp lý hoá CSHT mạng lưới theo phân cấp. 

Yêu cầu công việc

- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học nhóm chuyên ngành CNTT hoặc nhóm chuyên ngành khác CNTT nhưng học từ 80 tín chỉ CNTT trở lên trong thời gian học Đại học;

- Tốt nghiệp đại học nhóm chuyên ngành Điện tử - Viễn thông, Toán tin và có chứng chỉ CNTT theo tiêu chuẩn quốc tế;

(Tại thời điểm tuyển dụng, nếu ứng viên chưa có chứng chỉ CNTT, ứng viên phải cam kết hoàn thành chuyển đổi bằng Đại học về CNTT hoặc có chứng chỉ quốc tế về CNTT trong thời gian giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn).

- Hình thức đào tạo: hệ chính quy (hệ đào tạo tập trung).

- Xếp loại bằng tốt nghiêp Đai học:

+ Nhóm 1: Tốt nghiệp Đại học đối với các trường sau: 

* Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

* Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

* Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng;

* Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

* Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội;

* Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc Gia;

*  Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

*  Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

* Học viện Kỹ thuật Mật mã.

+ Nhóm 2: Tốt nghiệp Đại học, loại Khá trở lên đối với các trường còn lại.

- Độ tuổi:  không quá 30 tuổi.

 

 

Phúc lợi
VNPT Hà Nội