Lập trình Hệ thống Core Payment
Tổng Công ty Truyền Thông
Mức lương: 250 - 700 Triệu VNĐ/Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Mô tả công việc

Xây dựng phát triển các tính năng core payment: Core thanh toán, Core Ví, Core thu hộ
Thực hiện phát triển phần mềm theo đúng quy trình Agile