Trở lại

Lập trình Mobile

Tổng Công ty Truyền Thông
Số lượng: 9
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2021
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Phát triển ứng dụng cho các nền tảng Android hay IOS cho dịch vụ MyTV 
 • Thực hiện phát triển phần mềm theo đúng quy trình Agile Scrum 
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành CNTT
 • Lập trình thành thạo Android hoặc IOS bằng ngôn ngữ native các nền tảng (JAVA, Kotlin, Obj-C, Swift)
 • Có kinh nghiệm với Web Service, Web Socket, REST API… và các công nghệ liên quan tới lập trình client
 • Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng OOP, mô hình phát triển phần mềm MVC/MVP/MVVM
 • Sử dụng thành thạo Git/SVN
 • Am hiểu các lĩnh vực về công nghệ truyền hình là lợi thế
 • Có kinh nghiệm làm việc với 3rd party libraries iOS/Andoird
 • Có kỹ năng phân tích yêu cầu hệ thống
 • Có kỹ năng làm việc nhóm 

Ưu tiên:

 • Biết sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu: SQLite, Core Data.
 • Biết sử dụng các nền tảng multiplatform như Flutter, React Native
 • Am hiểu các lĩnh vực về công nghệ truyền hình
 • Có kiến thức sử dụng ngôn ngữ Android NDK, C/C++
 • Có kinh nghiệm làm sản phẩm UX/UI
 • Có kiến thức về mạng viễn thông
Phúc lợi
Tổng Công ty Truyền Thông