Trở lại

Lập trình viên (Java, .Net, PHP, Android, IOS...)

VNPT Bình Định
Số lượng: 3
Bình Định
Hạn nộp: 31/12/2023
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
  • Khảo sát, thu thập thông tin yêu cầu khách hàng liên quan đến xây dựng, triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống.
  • Thiết kế giải pháp tích hợp, phân tích nghiệp vụ, lập trình xây dựng và triển khai phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.
  • Thúc đẩy giới thiệu, triển khai, tham gia điều chỉnh chức năng các sản phẩm có sẵn của Tập đoàn.
  • Tư vấn, chuyển giao các giải pháp tích hợp ứng dụng CNTT và các sản phẩm của Tập đoàn cho khách hàng.
Yêu cầu công việc
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo chính quy (tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo) trong nước hoặc học chuyên ngành CNTT tại các trường trên thế giới, phù hợp với vị trí tuyển dụng.
  • Kỹ năng: phát triển phần mềm ứng dụng Web. Có kinh nghiệm với một trong các ngôn ngữ Java/PHP/.NET, cơ sở dữ liệu MSSQL Server/Oracle, các Frontend Javascript, lập trình di động Android/iOS, sẵn sàng tự đào tạo các ngôn ngữ lập trình, công nghệ mới là lợi thế.
  • Các ứng viên có khả năng Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm, có kinh nghiệm phát triển các dự án phần mềm theo quy trình Agile/Scrum, CMMI
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
  • Nắm vững kiến thức lập trình cơ sở dữ liệu SQL, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai phần mềm
  • Hiểu biết về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

 

Phúc lợi
VNPT Bình Định