Trở lại

QA

Tập đoàn VNPT
Số lượng: 10
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2021
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng.
 • Xây dựng quy trình sản xuất, triển khai dịch vụ, sản phẩm phần mềm, Công nghệ thông tin;
 • Thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ phần mềm, CNTT trong toàn Trung tâm;
 • Viết báo cáo sự không phù hợp (NC report);
 • Đề xuất và thực hiện giám sát các hành động khắc phục, phòng ngừa;
 • Giám sát hoạt động sản xuất các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, CNTT trong toàn Trung tâm;
 • Xây dựng các phép đo lường chất lượng và  thực hiện đo lường các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ, sản phẩm;
 • Đề xuất với các cấp lãnh đạo về việc cải tiến chất lượng, cải tiến hoạt động sản xuất sản phẩm, dịch vụ trong toàn Trung tâm;
 • Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện sản xuất sản phẩm, dịch vụ theo đúng quy trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ.
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Quản lý chất lượng hoặc tương đương;
 • Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt. Say mê công việc. Có khả năng làm độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Quản lý chất lượng trong các công ty phần mềm
 • Khả năng giải quyết vấn đề nhanh, khả năng kiểm soát thời gian, tiến độ công việc
 • Đọc, hiểu, giao tiếp tốt tiếng Anh;
 • Có năng lực làm việc độc lập và theo nhóm, phối hợp, hỗ trợ nhau cùng phát triển
 • Có hiểu biết chung về hoạt động của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, Công nghệ thông tin;
 • Có kiến thức tốt về quản trị chất lượng;
 • Có kiến thức quản lý. Hiểu biết về CMMI.
 • Ngoại ngữ:  Tiếng Anh chuyên ngành thành thạo
Phúc lợi
Tập đoàn VNPT

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ số hàng đầu Việt Nam - Tập đoàn có danh tiếng về khả năng lãnh đạo, đổi mới chuyên môn xuất sắc. Nhân viên của chúng tôi sử dụng sự sáng tạo và tài năng để phát minh ra những giải pháp mới, đáp ứng nhu cầu mới và cung cấp sản phẩm/dịch vụvụ hiệu quả nhất trong ngành. Với hơn 70 năm xây dựng và phát triển gắn bó trên thị trường Viễn thông Việt NamNam, với 63 tỉnh thành có mạng lưới di động phủ sóng: hơn 20 triệu thuê bao di động, 11 triệu thuê bao băng rộng cố định, 10 triệu thuê bao điện thoại cố định

VNPT đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam và trung tâm dịch vụ Số (Digital Hub) của Châu Á trong những năm tới, để đạt được mục tiêu đó VNPT chuyển dịch nhanh cơ cấu doanh thu từ các dịch vụ viễn thông truyền thống sang dịch vụ số, Công nghệ thông tin

VNPT đặt mục tiêu làm nòng cốt để ngành viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế Quốc tế có hiệu quả