Trở lại

Quản lý dự án (PM)

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Số lượng: 2
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2023
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

1. Quản trị chiến lược, kế hoạch và điều hành

 • Lập kế hoạch dự án
 • Quản lý và điều hành dự án
 • Giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch dự án

2. Tổ chức sản xuất & cung cấp sản phẩm phần mềm

 • Tổ chức khảo sát yêu cầu khách hàng, xây dựng đầu bài nghiệp vụ cho sản phẩm/dịch vụ phụ trách
 • Tổ chức thiết kế tổng thể các sản phẩm dịch vụ do đơn vị phụ trách
 • Tổ chức phát triển và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ đơn vị phụ trách
 • Tổ chức đào tạo, chuyển giao sản phẩm phần mềm được giao phụ trách vào thực tế khai thác
 • Tổ chức tích hợp và Triển khai Cung cấp sản phẩm dịch vụ thuộc phạm vi quản lý/địa bàn phụ trách

3. Tổ chức chăm sóc khách hàng theo phân công của lãnh đạo đơn vị
4. Phát triển và Quản lý quy trình sản xuất/nghiệp vụ và đảm bảo chất lượng 

 • Triển khai hệ thống quy trình và các hệ thống quản lý
 • Giám sát việc tuân thủ quy trình và/hoặc đảm bảo chất lượng sản phẩm
 • Đánh giá và Cải tiến quy trình, hệ thống đảm bảo chất lượng

5. Quản lý rủi ro

 • Nhận diện và đánh giá rủi ro (Chiến lược, thị trường, tài chính kế toán, vận hành và thông tin) của dự án phụ trách
 • Lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro của dự án phụ trách
 • Theo dõi, kiểm soát và xử lý rủi ro của dự án phụ trách

6. Nhiệm vụ khác

 • Giải quyết các vấn đề phát sinh cho các dự án  trong phạm vi được phân công phụ trách kịp thời, chính xác
 • Các nhiệm vụ khác được phân công
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT  hoặc tương đương
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Hiểu biết và có kiến thức chuyên ngành về CNTT
 • Hiểu biết về quy trình phát triển sản phẩm và dịch vụ CNTT
 • Xây dựng giải pháp, sản phẩm dịch vụ CNTT, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý dịch vụ CNTT
 • Kỹ năng tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống
 • Kỹ năng giao tiếp với khách hàng, thuyết trình và giải quyết vấn đề
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành
Phúc lợi
Công ty Công nghệ thông tin VNPT

Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tên viết tắt: VNPT-IT) được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các nhiệm vụ và nguồn lực công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn.

VNPT-IT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tích hợp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các khách hàng bên ngoài VNPT (bao gồm cả khách hàng Quốc tế).

VNPT-IT đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và Internet lớn nhất Việt Nam, từ đó mang sản phẩm - dịch vụ của chúng tôi đến với thị trường quốc tế. Để làm được điều này, VNPT-IT đề ra chiến lược phát triển xoay quanh 4 giá trị cốt lõi:

- Con người là chìa khóa
- Khách hàng là trung tâm
- Sáng tạo không ngừng
- Đối tác đáng tin cậy