Trở lại

Quản lý hạ tầng Công nghệ Thông tin

VNPT Gia Lai
Số lượng: 1
Gia Lai
Hạn nộp: 31/12/2022
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Quản trị, cấu hình, triển khai, giám sát theo dõi các hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ (Hệ thống máy chủ, Cơ sở dữ liệu, File Server, hệ thống Storage, …) của đơn vị, khách hàng.
 • Quản trị, cấu hình, giám sát, vận hành đảm bảo an toàn, tối ưu, bảo mật cho các hệ thống của của đơn vị, khách hàng
 • Chủ trì duy trì và đề xuất cải tiến, phát triển, mở rộng hệ thống đáp ứng nhu cầu sử dụng, sản xuất kinh doanh.
 • Triển khai, vận hành, bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật về các giải pháp mạng và hạ tầng CNTT (nội bộ & khách hàng).
 • Bảo trì, bão dưỡng, nâng cấp hạ tầng mạng CNTT khách hàng, hệ thống thông tin nội bộ.
 • Ứng cứu xử lý sự cố hạ tầng CNTT
 • Thực hiện nghiệp vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (hệ đào tạo tập trung), chuyên ngành CNTT.
 • Có kiến thức về hạ tầng phần cứng: Như hệ thống máy chủ (IBM, HP, Dell,…), Hệ thống Network (routing & switching), hệ thống lưu trữ,...
 • Có kiến thức tốt về mạng máy tính, HĐH máy chủ Window, Linux và các dịch vụ trên nền tảng mã nguồn mở
 • Có kiến thức cơ bản về bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin
 • Có khả năng nghiên cứu, tối ưu hệ thống
 • Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tốt
 • Độ tuổi không quá 27 tuổi hoặc không quá 30 tuổi đối với các ứng viên có tối thiểu 05 năm gần nhất làm việc tại vị trí công việc tuyển dụng.
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty CNTT và các ứng viên có chứng chỉ CNTT quốc tế
Phúc lợi
VNPT Gia Lai