Trở lại

Quản trị cơ sở dữ liệu

VNPT Gia Lai
Số lượng: 1
Gia Lai
Hạn nộp: 31/12/2022
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc
 • Cài đặt, cấu hình, quản trị hệ cơ sở dữ liệu:  Oracle, SQL Server, MySQL, ...
 • Quản lý hệ thống máy chủ CSDL chính và máy chủ CSDL dự phòng: vận hành môi trường máy chủ, theo dõi việc ra vào truy nhập máy chủ và các điều kiện vận hành khác theo qui định.
 • Thực hiện công tác xử lý số liệu, sao lưu, bảo mật số liệu được lưu trữ trên DB của các hệ thống dịch vụ
 • Đảm bảo tính ổn định và an toàn các hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Nghiên cứu, đề xuất triển khai các phương án phòng ngừa rủi ro xảy ra đối với hệ thống máy chủ và CSDL
 • Tham gia biên soạn các tài liệu vận hành hệ thống máy chủ và CSDL
 • Thực hiện nghiệp vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm làm việc với Oracle 11g và 12c
 • Có kinh nghiệm làm việc với nhiều hệ điều hành khác nhau (Linux, Unix, Windows)
 • Ưu tiên có chứng chỉ quốc tế OCA, OCP
 • Có kiến thức chuyên sâu về kiến trúc cơ sở dữ liệu, thiết kế và điều chỉnh hiệu suất CSDL
 • Có khả năng cài đặt, nâng cấp, sao lưu / khôi phục các hệ cơ sở dữ liệu; tối ưu hệ thống
 • Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tốt
 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp nhóm tốt
 • Khả năng chịu được áp lực công việc
 • Khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh các công nghệ mới
 • Độ tuổi không quá 27 tuổi hoặc không quá 30 tuổi đối với các ứng viên có tối thiểu 05 năm gần nhất làm việc tại vị trí công việc tuyển dụng
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty CNTT và các ứng viên có chứng chỉ CNTT quốc tế
Phúc lợi
VNPT Gia Lai