Công ty Công nghệ thông tin VNPT

Strategic Product Manager

CNTT – phần mềm
Kỹ sư/ Chuyên viên
Hạn nhận hồ sơ: 31/08/2020
Hà Nội
Mô tả công việc

Vị trí công việc này chịu trách nhiệm về toàn bộ vòng đời của 1 hoặc 1 dòng sản phẩm của Công ty , xuyên suốt các giai đoạn: phân tích , đánh giá thị trường & xu hướng công nghệ; hình thành ý tưởng về sản phẩm, xây dựng phương án và kế hoạch phát triển sản phẩm; giám sát quả trình phát triển sản phẩm; đưa sản phẩm ra thị trường, đánh giá hiệu quả sản phẩm .

Các công việc chính gồm có :

 1. Quản lý chiến lược và kế hoạch phát triển sản phẩm Xây dựng lộ trình phát triển cho các dòng sản phẩm của Công ty Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm hàng năm Theo dõi , giám sát các chương trình , dự án trọng điểm của Công ty
 2. Quản lý danh mục sản phẩm - Quy hoạch , quản lý danh mục sản phẩm dịch vụ của Công ty - Xây dựng và triển khai kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường Đánh giá chất lượng , hiệu quả của các sản phẩm dịch vụ trong danh mục Xây dựng các quy trình quản lý sản phẩm dịch vụ
 3. Tim kiếm các cơ hội kinh doanh mới
 • Nghiên cứu , đánh giá nhu cầu thị trường , xu hướng công nghệ , đối thủ cạnh tranh , các định hướng chính sách của Chính phủ Tìm hiểu nhu cầu chuyển đổi số của các cơ quan Chính phủ , các địa phương và doanh nghiệp
 • Đề xuất các sản phẩm dịch vụ mới theo xu hướng công nghệ và nhu cầu thị trường
 • Xây dựng business case cho các sản phẩm mới
 • Tìm kiếm các đối tác nghiên cứu , phát triển , hợp tác kinh doanh
Yêu Cầu Công Việc
 • Trình độ học vấn tối thiểu : Đại học - chuyên ngành Công nghệ thông tin tại các trường đại học uy tín trong nước hoặc nước ngoài 
 • Ngoại ngữ:
 1. Đọc hiểu tiếng Anh : tốt
 2. Giao tiếp , viết tiếng Anh : khả
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh Vực CNTT
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT về một trong các vị trí công việc : Quản lý sản phẩm ( Product Manager ) , quản lý dự án ( Project Manager ) , chuyên gia tư vấn ( consultant ) , kỹ sư giải pháp , phân tích nghiệp vụ ( BA )
 • Có kinh nghiệm về một hoặc nhiều lĩnh vực giải pháp như , Chính phủ điện tử , Tài chính - Ngân hàng Sản xuất , Smart City , Chuyển đổi số cho doanh nghiệp ...
 • Hiểu biết về một hoặc nhiều công nghệ và nền tảng nhur : AI , IoT , Data Analytics , ERP , IaaS / PaaS SaaS ...
 • Có hiểu biết về hoạt động của Chính phủ , Bộ ngành , các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp lớn
 • Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm Waterfall & Agile / Scrum
 • Ưu tiên các tng viên có bằng MBA , chứng chỉ PMI , ITIL
Phúc lợi
Hỗ trợ trực tuyến