Trở lại

Tester

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Số lượng: 8
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Hạn nộp: 31/12/2021
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

*Thực hiện công tác kiểm thử cho các dự án/ công việc được giao:

 • Nghiên cứu, phân tích các tài liệu yêu cầu, thiết kế

 • Thiết kế Test case, checklist

 • Tạo dữ liệu kiểm thử, thiết lập môi trường kiểm thử

 • Thực hiện kiểm thử (chức năng, hiệu năng, bảo mật)

 • Log lỗi và quản lý lỗi trên hệ thống Quản lý lỗi

 • Đánh giá kết quả kiểm thử

 • Phối hợp với dự án để thực hiện kiểm thử nghiệm thu cùng khách hàng.

*Tham gia thiết lập hệ thống quy trình và các hệ thống quản lý cho hoạt động sản xuất phần mềm của Công ty

*Triển khai hệ thống quy trình và các hệ thống quản lý cho lĩnh vực kiểm thử

*Tham gia đánh giá và cải tiến quy trình, hệ thống đảm bảo chất lượng

Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.

 • Có kinh nghiệm làm test phần mềm từ 1 năm trở lên

 • Có kỹ năng lập kế hoạch

 • Có kỹ năng phân tích nghiệp vụ

 • Có kỹ năng xây dựng test case và thực hiện test

 • Có kỹ năng phân tích kết quả kiểm thử và báo cáo

 • Có kỹ năng làm việc nhóm

 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt

Phúc lợi
Công ty Công nghệ thông tin VNPT

Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tên viết tắt: VNPT-IT) được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các nhiệm vụ và nguồn lực công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn.

VNPT-IT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tích hợp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các khách hàng bên ngoài VNPT (bao gồm cả khách hàng Quốc tế).

VNPT-IT đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và Internet lớn nhất Việt Nam, từ đó mang sản phẩm - dịch vụ của chúng tôi đến với thị trường quốc tế. Để làm được điều này, VNPT-IT đề ra chiến lược phát triển xoay quanh 4 giá trị cốt lõi:

- Con người là chìa khóa
- Khách hàng là trung tâm
- Sáng tạo không ngừng
- Đối tác đáng tin cậy