Trở lại

Vận hành bảo dưỡng mạng di động

VNPT Long An
Số lượng: 2
Long An
Hạn nộp: 15/12/2021
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

- Triển khai mạng di động: Lắp đặt, dịch chuyển thiết bị mạng vô tuyến, IBS/BTS;
- Triển khai công nghệ và dịch vụ trên các hệ thống truy nhập vô tuyến
- Bảo dưỡng mạng di động: Giám sát chất lượng, thực hiện bảo dưỡng mạng đi động
- Ứng cứu xử lý sự cố mạng di động
- Tham gia xoá điểm đen và xử lý tối ưu.
- Đo kiểm vùng phủ sóng.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (đào tạo tập trung) nhóm chuyên ngành CNTT hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy (đào tạo tập trung), chuyên ngành Điện tử - Viễn thông, Toán tin; Khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh các công nghệ mới
- Có khả năng nghiên cứu, tối ưu hệ thống mạng di động
- Quốc tịch Việt Nam, không quá 30 tuổi
- Có sức khỏe tốt đảm bảo yêu cầu công tác
 

Thông tin khác

- Có một trong các chứng chỉ CNTT theo tiêu chuẩn quốc tế (CCNA, CCNA Security, MCSA, …. hoặc chứng chỉ CNTT quốc tế khác)
- Có kinh nghiệm về hệ thống mạng di động viễn thông
- Có kỹ năng phán đoán và khắc phục sự cố
 

Phúc lợi
VNPT Long An