VNPT Đà Nẵng tuyển dụng kỹ sư CNTT
Viễn thông Đà Nẵng
Mức lương: 200 - 300 Triệu VNĐ/Năm
Ngày hết hạn: 30/11/2019
Hết hạn

Mô tả công việc