Trở lại

VNPT Gia Lai tuyển dụng Kỹ sư lập trình

VNPT Gia Lai
Số lượng: 2
Gia Lai
Hạn nộp: 31/12/2023
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

Đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp yêu cầu phát triển phần mềm mới hoặc chỉnh sửa phần mềm
Thực hiện phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc phần mềm
Phối hợp góp ý, cung cấp thông tin xây dựng giá thành dịch vụ
Xây dựng kế hoạch chi tiết xây dựng phần mềm (dựa trên kế hoạch khung đã được thống nhất với khách hàng)
Thực hiện thiết kế prototype, mẫu icon, hình ảnh phục vụ xây dựng phần mềm
Đề xuất hạ tầng, các công cụ dụng cụ, thiết bị cần thiết phục vụ xây dựng phần mềm
Thực hiện xây dựng framework và đào tạo framework cho nhóm xây dựng phần mềm
Thực hiện xây dựng và lập trình phát triển phần mềm trên: Form-based, Web-based, Mobile
Thực hiện kiểm thử phần mềm
Thực hiện xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng
Thực hiện đóng gói chương trình phần mềm
Thực hiện tính giá trị phần mềm
Thực hiện cài đặt, khởi tạo, cấu hình hệ thống
Cung cấp số liệu, cấp quyền đúng theo yêu cầu và quy định
Tiếp nhận và tham gia đào tạo từ đơn vị chủ trì dịch vụ 
Xây dựng kế hoạch tập huấn, triển khai
Thực hiện triển khai chương trình
Nghiệm thu dịch vụ
Tiếp nhận yêu cầu, phối hợp xử lý sự cố
Phân tích, đánh giá yêu cầu
Hỗ trợ sử dụng, đề xuất phương án, xử lý sự cố, ứng cứu thông tin trong phạm vi thực hiện
Thực hiện đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho các bộ phận liên quan
Nghiên cứu, đề xuất áp dụng kỹ thuật, công nghệ, quy trình phát triển phần mềm mới, hiện đại vào đơn vị
Thực hiện Demo chương trình phần mềm đang thực hiện theo yêu cầu
Đánh giá cải tiến, rút kinh nghiệm trong quá trình phân tích yêu cầu, thu thập mô tả yêu cầu, phát triển phần mềm
Các nhiệm vụ khác được phân công.
 

Yêu cầu công việc

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy nhóm chuyên ngành CNTT

2. Kỹ năng: chuyên môn nghiệp vụ:

+ Lập trình .Net, C#, Java, Angular;
+ Lập trình di động (Androi, IOS);
+ Hệ cơ sở dữ liệu Oracle, SQL Server, MongoDB;
+ Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính;
+ Kỹ năng làm việc nhóm;
+ Kỹ năng viết tài liệu, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh;

 - chứng chỉ tiếng anh TOEIC, IELTS,  TOEFL-IBT, CEFR; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT.
+ Kỹ năng thuyết trình.

3. Độ tuổi: Không quá 27 tuổi hoặc không quá 30 tuổi đối với các ứng viên có tối thiểu 05 năm gần nhất làm việc tại vị trí công việc tuyển dụng;

Phúc lợi
VNPT Gia Lai