Việc làm theo đơn vị: Công ty Công nghệ thông tin VNPT 28

Embedded Engineer

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Lập trình Java

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

IT- Helpdesk

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Cầu Giấy
Lương: 150 - 300 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Hỗ trợ dịch vụ phần mềm

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Cầu Giấy
Lương: 150 - 350 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Lập trình GIS

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 250 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Kỹ Sư Tích Hợp Hệ Thống Cloud

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 300 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Lập Trình Android

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Fresher (PHP, Java, .NET, Tester/Automation Tester, DBA/Quản Trị Hệ Thống/ ATBM)

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Kỹ Sư Tư Vấn Giải Pháp Phần Mềm

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 250 - 400 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Quản Trị Hệ Thống

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

DevOps

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 300 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

BA

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Tester

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 200 - 400 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

QA

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Automation Test

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Blockchain Engineer (Golang, Javascript, NodeJs, HTML)

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 200 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Lập Trình Android

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

AI Researcher

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 400 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

AI Engineer

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Lập Trình PHP

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020