Việc làm theo đơn vị: Công ty Công nghệ thông tin VNPT 28

Lập trình GIS

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 250 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Fresher (PHP, Java, .NET, Tester/Automation Tester, DBA/Quản Trị Hệ Thống/ ATBM)

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Kỹ Sư Tư Vấn Giải Pháp Phần Mềm

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 250 - 400 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

Quản Trị Hệ Thống

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

DeVops

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 300 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

BA

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

Tester

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 200 - 400 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

QA

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

Automation Test

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Blockchain Engineer (Golang, Javascript, NodeJs, HTML)

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 200 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

Lập Trình Android

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

AI Researcher

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 400 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

AI Engineer

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

Lập Trình PHP

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

Lập Trình .NET

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

Kiến Trúc Sư Phần Mềm( Software Architect)

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 500 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

Junior Data Engineer

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

Lập Trình Viên Python

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
TP. Hồ Chí Minh
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

Lập Trình IOS

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019

UI/UX Designer

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 300 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/12/2019