Việc làm theo đơn vị: Tổng công ty hạ tầng mạng 11

Tuyển dụng Chuyên viên hệ thống CNTT/ Quản trị mạng

Tổng công ty hạ tầng mạng
Đà Nẵng
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Tuyển dụng Chuyên viên CNTT/ Xử lý số liệu và tính cước

Tổng công ty hạ tầng mạng
Hà Nội, Nam Từ Liêm
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hệ thống – Trung tâm VHKT mạng khu vực miền Nam

Tổng công ty hạ tầng mạng
TP. Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hệ thống – Trung tâm VHKT mạng khu vực miền Trung

Tổng công ty hạ tầng mạng
Đà Nẵng
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hệ thống – Trung tâm VHKT mạng khu vực miền Bắc

Tổng công ty hạ tầng mạng
Hà Nội, Nam Từ Liêm
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Tuyển dụng Chuyên viên Hệ thống CNTT/ Phòng chống gian lận cước

Tổng công ty hạ tầng mạng
Hà Nội, Nam Từ Liêm
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Tuyển dụng Chuyên viên ATTT/ An ninh hệ thống

Tổng công ty hạ tầng mạng
Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Tuyển dụng Chuyên viên Hệ thống CNTT/ Quản trị hệ thống (An ninh mạng)

Tổng công ty hạ tầng mạng
Hà Nội, Nam Từ Liêm
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Tuyển dụng lập trình viên

Tổng công ty hạ tầng mạng
Hà Nội, Nam Từ Liêm
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Tuyển dụng Chuyên viên CNTT/Kiến trúc phần mềm

Tổng công ty hạ tầng mạng
Hà Nội, Nam Từ Liêm
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Kỹ sư vận hành, khai thác thiết bị viễn thông

Tổng công ty hạ tầng mạng
Hòa Bình
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 10/06/2019