Việc làm theo đơn vị: Tổng Công ty Truyền Thông 26

Lập trình Hệ thống Core Payment

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 250 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Kiểm thử bảo mật ứng dụng

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 180 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Kiểm thử phần mềm - QC

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 180 - 400 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Lập trình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI)

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 250 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Lập trình xử lý song song trong Big Data

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 250 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Chuyên viên lập trình Java, lập trình xử lý

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 250 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Chuyên viên lập trình front-end

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 250 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Chuyên viên lập trình ứng dụng trên mobile

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 300 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Quản trị cơ sở dữ liệu

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 400 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Kỹ sư Giải Pháp

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 400 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Kỹ sư Quản trị hệ thống

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 300 - 400 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Chuyên viên phát triển giải pháp

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: 200 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Kiểm thử bảo mật ứng dụng

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ và phát triển sản phẩm

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Kiểm soát chất lượng dịch vụ - QA

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 31/03/2020

Khoa học dữ liệu(Data scientiest)

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 250 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/03/2020

Chuyên viên kinh doanh dịch vụ tài chính số (DFS) phụ trách mảng hợp tác ngân hàng

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 200 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 29/02/2020

CHUYÊN VIÊN AN NINH THÔNG TIN

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 220 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 29/02/2020

Kiểm thử phần mềm – QC

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 29/02/2020

Chuyên viên Giải pháp công nghệ

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, Đống Đa
Lương: 300 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/01/2020