Việc làm theo đơn vị: Viễn thông Hà Nội 4

Lao động CNTT chuyên ngành mạng hệ thống

Viễn thông Hà Nội
Hà Nội
Lương: 20 - 30 Triệu VNĐ / Tháng
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Lao động CNTT chuyên ngành lập trình phần mềm

Viễn thông Hà Nội
Hà Nội
Lương: 20 - 30 Triệu VNĐ / Tháng
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Lao động CNTT chuyên ngành bảo mật, an ninh mạng

Viễn thông Hà Nội
Hà Nội
Lương: 20 - 30 Triệu VNĐ / Tháng
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Lao động kỹ thuật viễn thông

Viễn thông Hà Nội
Hà Nội
Lương: 20 - 30 Triệu VNĐ / Tháng
Ngày hết hạn: 31/12/2019