Việc làm theo đơn vị: Viễn thông Hải Phòng 4

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật viễn thông - khu vực huyện đảo

Viễn thông Hải Phòng
Hải Phòng
Lương: 6 - 20 Triệu VNĐ / Tháng
Ngày hết hạn: 23/11/2019

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật viễn thông - khu vực đất liền

Viễn thông Hải Phòng
Hải Phòng
Lương: 6 - 20 Triệu VNĐ / Tháng
Ngày hết hạn: 23/11/2019

Tuyển dụng Nhân viên quản trị hệ thống

Viễn thông Hải Phòng
Hải Phòng, Hồng Bàng
Lương: 12 - 15 Triệu VNĐ / Tháng
Ngày hết hạn: 23/11/2019

Tuyển dụng lập trình viên

Viễn thông Hải Phòng
Hải Phòng, Hồng Bàng
Lương: 12 - 15 Triệu VNĐ / Tháng
Ngày hết hạn: 23/11/2019