Việc làm theo đơn vị: Viễn thông Lào Cai 5

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật_vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật

Viễn thông Lào Cai
Lào Cai
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 15/03/2020

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật_vận hành bảo dưỡng mạng di động

Viễn thông Lào Cai
Lào Cai
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 15/03/2020

Nhân viên hệ thống CNTT_quản lý hạ tầng CNTT

Viễn thông Lào Cai
Lào Cai
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 15/03/2020

Tuyển dụng Nhân viên giải pháp CNTT_hỗ trợ triển khai CNTT

Viễn thông Lào Cai
Lào Cai
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 15/03/2020

VNPT LÀO CAI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIẢI PHÁP CNTT_PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Viễn thông Lào Cai
Lào Cai
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 15/03/2020