Việc làm theo đơn vị: Viễn thông Quảng Nam 2

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật Viễn thông

Viễn thông Quảng Nam
Quảng Nam
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 15/04/2020

Tuyển dụng kỹ sư Công nghệ thông tin

Viễn thông Quảng Nam
Quảng Nam
Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 15/04/2020