Trở lại
Lọc tìm kiếm
Đơn vị tuyển dụng
Địa bàn làm việc
Cấp bậc
Sắp xếp theo:
Lọc theo:
VNPT Bạc Liêu
VNPT VNPT

Nhân viên triển khai, hỗ trợ CNTT

VNPT Bạc Liêu
Bạc Liêu
Hạn nộp: 31/12/2022
Lưu việc làm
Chi tiết
VNPT VNPT

Vận hành bảo dưỡng mạng di động

VNPT Bạc Liêu
Bạc Liêu
Hạn nộp: 31/12/2022
Lưu việc làm
Chi tiết
VNPT VNPT

Kỹ thuật địa bàn (Kỹ thuật viễn thông)

VNPT Bạc Liêu
Bạc Liêu
Hạn nộp: 31/12/2022
Lưu việc làm
Chi tiết
VNPT VNPT

Quản lý hạ tầng CNTT

VNPT Bạc Liêu
Bạc Liêu
Hạn nộp: 31/12/2022
Lưu việc làm
Chi tiết
VNPT VNPT

Phát triển phần mềm

VNPT Bạc Liêu
Bạc Liêu
Hạn nộp: 31/12/2022
Lưu việc làm
Chi tiết