Việc làm mới nhất

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Triển khai, hỗ trợ CNTT

Ngày hết hạn: 30/09/2020
Thái Bình
Triển khai, phát triển các dịch vụ, hỗ trợ các ứng dụng, phần mềm CNTT do VNPT cung cấp phục vụ khách hàng và SXKD nội bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tham gia các dự án CNTT của Tập...
VNPT Tuyển dụng

[Trung tâm R&D] Kỹ sư hệ thống mạng IP

Ngày hết hạn: 18/10/2020
Hà Nội
  Nghiên cứu, phát triển, xây dựng và chuyển giao các nền tảng ảo hóa mạng dựa trên SDN/NFV/Cloud phù hợp với định hướng ưu tiên về chuyển đổi số hạ tầng mạng; Tham gia nghiên cứu, phát triển các giải...
VNPT Tuyển dụng

[Trung tâm R&D Tập đoàn] Kiến trúc sư phần mềm

Ngày hết hạn: 18/10/2020
Hà Nội
  Nghiên cứu, phát triển, xây dựng và chuyển giao các nền tảng ảo hóa mạng dựa trên SDN/NFV/Cloud phù hợp với định hướng ưu tiên về chuyển đổi số hạ tầng mạng của VNPT; Nghiên cứu, phát triển các công...
VNPT Tuyển dụng

Hỗ trợ triển khai sản phẩm, dịch vụ CNTT

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Đắk Lắk
Hỗ trợ, triển khai, phát triển các dịch vụ, hỗ trợ các ứng dụng, phần mềm CNTT do VNPT cung cấp phục vụ khách hàng và SXKD trên địa bàn tỉnh Thuyết trình, demo sản phẩm, tư vấn, hỗ trợ, chăm...
VNPT Tuyển dụng

Big data

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Hà Nội
Thiết kế và xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Big Data với kiến trúc tối ưu bài toán đặt ra. Lập trình thao tác với nhiều hệ cơ sở dữ liệu khác nhau như Spark, Hadoop, Cassandra, Hbase, Oracle,...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến