Tìm việc làm Việc làm mới nhất 109

Phân tích không gian và xây dựng CSDL GIS

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Embedded Engineer

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Lập trình Hệ thống Core Payment

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: 250 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Kiểm thử bảo mật ứng dụng

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: 180 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Kiểm thử phần mềm - QC

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: 180 - 400 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Lập trình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI)

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: 250 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Lập trình xử lý song song trong Big Data

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: 250 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Chuyên viên lập trình Java, lập trình xử lý

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: 250 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Chuyên viên lập trình front-end

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: 250 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Chuyên viên lập trình ứng dụng trên mobile

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: 300 - 700 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Lập trình Java

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Tiền Giang
Lương: 200 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020

Quản trị cơ sở dữ liệu

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: 400 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Kỹ sư Giải Pháp

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: 400 - 500 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

Kỹ sư Quản trị hệ thống

Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội
Lương: 300 - 400 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 30/04/2020

IT- Helpdesk

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội
Lương: 150 - 300 Triệu VNĐ / Năm
Ngày hết hạn: 31/07/2020