Công ty Công nghệ thông tin VNPT

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Strategic Product Manager

Ngày hết hạn: 31/08/2020
Hà Nội
Vị trí công việc này chịu trách nhiệm về toàn bộ vòng đời của 1 hoặc 1 dòng sản phẩm của Công ty , xuyên suốt các giai đoạn: phân tích , đánh giá thị trường & xu hướng công...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến