Việc làm tại Đà Nẵng

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Quản trị hệ thống

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Đà Nẵng
Triển khai hạ tầng CNTT (nội bộ và khách hàng) Vận hành, bảo dưỡng hạ tầng CNTT: Phối hợp phát triển hạ tầng CNTT cho khách hàng Hỗ trợ kỹ thuật về giải pháp và mạng CNTT cho khách hàng. Bảo trì bảo dưỡng...
VNPT Tuyển dụng

Blockchain engineer

Ngày hết hạn: 31/08/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Xây dựng, phát triển Core và các sản phẩm Blockchain trên nền tảng Hyperledger/Etherium Liên tục cập nhật, update sản phẩm đảm bảo tính ổn định, an toàn của hệ thống...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình Mobile

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Đà Nẵng
Lập trình và phát triển ứng dụng Mobile Apps trên nền tảng Android hoặc iOS Chịu trách nhiệm xây dựng giải pháp và kiến trúc cho dự án Thiết kế giao diện, tối ưu UI/UX trên nhiều màn hình có kích thước...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình .Net

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Đà Nẵng
Lập trình và phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án trên nền tảng .NET Đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án phát triển Thực hiện nghiệp vụ khác theo...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình Java

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Đà Nẵng
Lập trình và phát triển ứng dụng trên nền tảng Java (J2EE) Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án trên nền tảng Java Đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án phát triển Thực hiện nghiệp vụ khác...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến