Việc làm tại TP. Hồ Chí Minh

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Blockchain engineer

Ngày hết hạn: 31/08/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Xây dựng, phát triển Core và các sản phẩm Blockchain trên nền tảng Hyperledger/Etherium Liên tục cập nhật, update sản phẩm đảm bảo tính ổn định, an toàn của hệ thống...
VNPT Tuyển dụng

AI engineer

Ngày hết hạn: 31/08/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Phát triển ứng dụng AI-NLP:         + Xây dựng lõi xử lý ngôn ngữ áp dụng công nghệ AI với các thành viên khác trong team.         + Phát triển triển ứng dụng AI Chatbot cho đa lĩnh vực Phát triển ứng dụng...
VNPT Tuyển dụng

Big data

Ngày hết hạn: 31/08/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Quy hoạch, xây dựng và phát triển hệ thống IDG, hệ thống backend xử lý dữ liệu lớn, các dịch vụ khai phá dữ liệu lớn (big data) gồm các công việc: Đọc hiểu các tài liệu thiết kế tổng quan...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình Python

Ngày hết hạn: 31/08/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
Lập trình viên Python Web trên nền Framework odoo (Nếu chưa có kinh nghiệm lập trình Python sẽ được đào tạo). - Tham gia phát triển, bảo trì, triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng...
VNPT Tuyển dụng

An toàn thông tin

Ngày hết hạn: 31/08/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Thực hiện theo dõi giám sát 24/7 ATTT các hệ thống thông tin của Tập đoàn VNPT và của khách hàng sử dụng dịch vụ của VNPT. Quản lý, vận hành các hệ thống ATTT đặc thù: SIEM; Code check; Security...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến