Tập đoàn VNPT

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

(Tuyển dụng nội bộ VNPT) Chuyên viên Kế hoạch

Ngày hết hạn: 16/08/2020
Hà Nội
Hướng dẫn đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; các chỉ tiêu kế hoạch BSC; kế hoạch vốn đầu tư Thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư Triển khai các văn bản, chỉ đạo của...
VNPT Tuyển dụng

(Tuyển dụng nội bộ VNPT) Chuyên viên Quản lý và xây dựng Chiến lược sản phẩm eGov/SoE

Ngày hết hạn: 16/08/2020
Hà Nội
Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm ở mức danh mục. Danh mục sản phẩm bao gồm sản phẩm mà VNPT muốn hoặc cần phải cung cấp đồng thời đưa ra cách thức mà VNPT dự định...
VNPT Tuyển dụng

(Tuyển dụng nội bộ VNPT) Chuyên viên Quản lý và xây dựng Chiến lược sản phẩm mảng quốc tế

Ngày hết hạn: 16/08/2020
Hà Nội
Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm ở mức danh mục. Danh mục sản phẩm bao gồm sản phẩm mà VNPT muốn hoặc cần phải cung cấp đồng thời đưa ra cách thức mà VNPT dự định...
VNPT Tuyển dụng

Blockchain engineer

Ngày hết hạn: 31/08/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Xây dựng, phát triển Core và các sản phẩm Blockchain trên nền tảng Hyperledger/Etherium Liên tục cập nhật, update sản phẩm đảm bảo tính ổn định, an toàn của hệ thống...
VNPT Tuyển dụng

AI engineer

Ngày hết hạn: 31/08/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Phát triển ứng dụng AI-NLP:         + Xây dựng lõi xử lý ngôn ngữ áp dụng công nghệ AI với các thành viên khác trong team.         + Phát triển triển ứng dụng AI Chatbot cho đa lĩnh vực Phát triển ứng dụng...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến